Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Waarom een 301 Redirect Belangrijk Is & Hoe Je het Doet

Een 301 redirect is een techniek (HTTP statuscode) om de zoekmachines en browsers duidelijk te maken dat een webpagina is verplaatst naar een andere locatie (URL). wat is een 301 redirectDe zoekmachines en browsers worden bij het opvragen van een oude URL doorgestuurd naar de nieuwe URL.

Met een 301 redirect geef je aan dat de webpagina permanent is verplaatst. Met een 302 of 307 redirect geef je aan dat een webpagina tijdelijk is verplaatst.

Met een 301 redirect voorkom je dat je bezoekers op een dode pagina terecht komen en een 404 (pagina niet gevonden) melding krijgen.

Een 301 redirect zorgt er tevens voor dat de SEO waarde (de autoriteit) van je oude webpagina’s niet verloren gaat op het moment dat deze verplaatsen naar een nieuwe URL.

Een voorbeeld van een 301 redirect

Stel je hebt een WordPress website en je besluit om over te stappen op mooie permalinks. Permalinks WordPress De oude permalink structuur ziet er als volgt uit: sharketing.nl/?=123 of als zoiets in de trant van: sharketing.nl/07/11/2016/wordpress-seo

Je nieuwe (en mooie) permalink structuur ziet er als volgt uit: sharketing.nl/wordpress-seo

Met een 301 redirect vertel je de zoekmachines en browsers dat de locatie sharketing.nl/?=123 is verplaatst naar de locatie: sharketing.nl/wordpress-seo

Indien een bezoeker via de oude link sharketing.nl/?=123 de pagina wilt bezoeken dan wordt deze door de browser automatisch doorgestuurd naar /wordpress-seo. Dit gaat overigens zo snel dat men dit niet zal merken. Het zal een oplettende bezoeker hooguit opvallen aan de hand van de URL welke zichtbaar is in de browserbalk. Deze zal niet hetzelfde zijn als de aangeklikte URL.

Voor de zoekmachines is duidelijk dat de pagina is verplaatst naar een nieuwe locatie en zij zullen de nieuwe URL op gaan nemen in de zoekresultaten. Dit zorgt er ook voor dat de SEO waarde van de oude URL overgaat op de nieuwe URL zodat de ranking van deze webpagina niet verloren gaat.

Waarom een 301 redirect toepassen?

voorkom een 404Op de eerste plaatst voorkom je met een 301 redirect dat je bezoekers op een dode pagina terecht komen. Ook als je al je interne links hebt aangepast naar de nieuwe URL’s dan zou je een 301 redirect moeten maken voor je website bezoekers. Men kan immers nog via externe links op de oude URL’s op de website terecht komen.

Tevens kan er een paar weken overheen gaan voordat de zoekmachines alle oude URL’s uit de index hebben vervangen voor de nieuwe URL’s. Waardoor men ook via de zoekmachines nog op oude pagina’s terecht kan komen.

Op de tweede plaatst is een 301 redirect belangrijk voor je ranking in de zoekmachines. Door de zoekmachines te vertellen waar je webpagina’s naartoe verhuist zijn voorkom je dat je voor deze webpagina’s je ranking verliest.

Met een 301 redirect zorg je er tevens voor dat de linkwaarde van de externe links welke verwijzen naar de oude locaties niet verloren gaat. Je voorkomt hiermee dat je ranking slechter wordt. Zeker als je website veel backlinks heeft naar de oude URL’s is het maken van 301 redirects erg belangrijk. Als je website nog maar net live is en geen of nauwelijks backlinks heeft dan is het wat minder belangrijk.

Wanneer een 301 redirect toepassen?

In iedere situatie waarin je URL’s veranderen zal je 301 redirect moeten toepassen. Situaties waarin dit nodig kan zijn:

Aanpassen permalink instellingen

In een CMS als WordPress kan je onder Instellingen > Permalinks met één muisklik je complete URL structuur veranderen. Dit zijn geen instellingen om even mee te gaan zitten spelen. Als na het aanpassen van je Permalink structuur nalaat om je oude URL’s te redirecten naar de nieuwe URL’s dan zal dit zeer schadelijk voor de ranking van je website zijn.

De overstap naar een nieuw CMS

cms-enDe overstap naar een nieuw Content Management Systeem (of überhaupt naar een CMS) is vaak al stressvol. De 301 redirects kunnen dan snel vergeten worden.

Let er ook op dat URL’s zoals : sharketing.nl/wordpress-seo.aspx of: sharketing.nl/wordpress-seo.htm voor zoekmachines compleet andere URL’s zijn en ook geredirect moeten worden naar de nieuwe URL zoals sharketing.nl/wordpress-seo

De overstap naar een nieuwe domeinnaam

Indien je website verhuist naar een nieuwe domeinnaam dan zal je al je oude URL’s moeten voorzien van een 301 redirect naar de nieuwe URL’s. Dit is ook het geval als je veranderd van domeinextentie, zoals de overstap van .com naar .nl Bij de verhuizing naar een nieuwe domeinnaam zal je dan ook altijd een 301 redirect moeten toepassen om te voorkomen dat je website autoriteit verliest en bezoekers.

Het aanpassen van categorieën

Als je in bijvoorbeeld WordPress de namen van je categorieën aanpast dan kan dit op verschillende niveaus in je website tot wijzigingen in de URL’s leiden. De URL’s in het menu kunnen hierdoor veranderen en als de categorie naam onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld de productpagina’s dan zullen hierdoor zeer veel webpagina’s van URL veranderen.

Het samenvoegen van webpagina’s

Als je webpagina’s gaat samenvoegen dan kan je hiervoor een 301 redirect gebruiken.

12 afslanktipsStel je hebt een webpagina met 12 afslanktips en een webpagina met 8 afslanktips. Je besluit dat je deze webpagina’s wilt samenvoegen tot een pagina met 20 afslanktips.

Indien de 12 afslanktips op een URL zoals /afslanktips stonden dan je deze pagina als pagina voor je 20 afslanktips gebruiken. Nadat je de content van de pagina met 8 afslanktips hebt toegevoegd aan de pagina met de 12 afslanktips redirect je de pagina met 8 afslanktips redirect naar /afslankpagina.

Indien je oude pagina’s op URL’s zoals /12-afslanktips en /8-afslanktips stonden dan kan je geen oude URL gebruiken voor een pagina met 20 afslanktips. Het zou immers raar zijn als er 20 afslanktips staan op een pagina welke /12-afslanktips als URL heeft. In dat geval kan je de content van beide pagina’s samenvoegen op een nieuwe webpagina met een nieuwe URL (bijvoorbeeld /afslanktips of /20-afslanktips) De oude URL’s kan je vervolgens redirecten naar de nieuwe URL /afslanktips.

Gebruik van een SSL certificaat

httpsOp het moment dat er op website een SSL certificaat gebruikt gaat worden dan zullen alle http URL geredirect moeten worden van http naar https URL’s. Hoe je dit doet zullen we verderop bespreken.

Verhuizing van http://www. naar http://

www naar non wwwIndien een website onder zowel als http://www. als http:// benaderbaar is, dan is er sprake van duplicate content omdat dezelfde content via twee verschillende URL opvraagbaar is. Dit zal een negatieve uitwerking hebben op de ranking van de website. Tevens bestaat er het risico dat er backlinks ontstaan welke met zowel de http://www als de http:// variant. Hierdoor wordt minder autoriteit voor de website opgebouwd omdat de linkwaarde van de backlinks wordt verdeeld over twee varianten van de website. Er zal in deze situaties gekozen moeten worden om de website onder http://www. of http:// bereikbaar te maken. Het http://www. of http:// (afhankelijk van keuze) verkeer zal geredirect moeten worden met de statuscode 301 (permanent verplaatst).

Iedere situatie waarin de URL van een webpagina wordt aangepast

Er zijn vast nog meer situaties te bedenken waarin de URL’s van webpagina’s veranderd of wordt aangepast. In al deze situaties kan gebruik maken van 301 redirects. In een situatie waarin de URL van een pagina tijdelijk veranderd kan je gebruik maken van een 302 of 307 redirect. Hiermee geef je de zoekmachines aan dat de verandering van tijdelijke aard is.

Gebruik geen 302 of 307 redirect bij een permanente wijziging

302 redirectDe 302 is een verouderde redirect statuscode voor een tijdelijke redirect. De 307 statuscode geeft onder het nieuwe HTTP 1.1 een tijdelijke redirect aan.

Een 302 of 307 redirect kan je gebruiken voor een tijdelijke verhuizing van een webpagina.

Bijvoorbeeld de /acties pagina die rondom de kerstdagen veranderd in /kerstacties. De zoekmachine weet door de 307 statuscode dat de verhuizing van tijdelijke aard is en de pagina /acties zal zijn linkwaarde behouden. Er zal geen linkwaarde worden doorgegeven aan de tijdelijke pagina /kerstacties.

Indien je bij een permanente verhuizing de 302 of 307 statuscode gebruikt dan zal de linkwaarde niet doorgegeven worden wat nadelig is voor je ranking. Gebruik daarom bij een permanente verhuizing van een pagina altijd de 301 statuscode.

Waar moet je opletten bij het maken van redirects?

Als je aan de slag gaat met het maken van redirects dan zijn er een aantal zaken welke je moet weten.

Redirect naar de juiste pagina’s

Wat belangrijk is dat je webpagina’s gaat redirecten naar de nieuwe, corresponderende, webpagina’s bij de verhuizing van een website. Stel je hebt een webshop met 1.000 productpagina’s. Het is dan de bedoeling dat je iedere productpagina redirect naar de nieuwe corresponderende URL. Een redirect op /asus-zenbook.apsx naar /asus-zenbook enz. Het is niet de bedoeling dat je alle oude pagina’s gaat redirecten naar de root /, hiermee zullen de productpagina van webshop hun SEO waarde verliezen.

404Voorkom dat je redirects maakt naar dode pagina’s. Dit komt op je bezoekers amateuristisch over en het is slecht voor je ranking. Maak je redirects ook altijd naar relevante pagina’s. Het kan worden gezien als zoekmachine spam als je pagina’s zoals /asus-zenbook.apsx gaat redirecten naar pagina’s /sony-vaio Indien een product uit je webshop verdwijnt dan zou je deze oude URL kunnen redirecten naar de productcategorie waaronder dit product hing.

Indien er een product uit de webshop is verdwenen en deze URL heeft geen (externe) links dan is de netste manier om het op te lossen een 410 statuscode. Daarmee geef je de zoekmachines aan dat de pagina permanent is verwijderd. De pagina zal dan vanzelf uit de Google index worden verdwijnen.

Het aantal redirects

Er is geen limitering op het aantal redirects welke je van Google mag maken. Als je een webshop hebt met een miljoen URL’s dan mag je een miljoen redirects maken. Google zal al deze redirects hetzelfde behandelen en volgen zoals Google dat ook zou doen bij enkele redirects.

Voorkom een redirect keten

Het kan voorkomen dat je een pagina welke in het verleden al eens geredirect hebt opnieuw gaat redirecten. Je bent in het verleden misschien al eens van domeinnaam veranderd en nu is er een migratie geweest naar een nieuw CMS.

In het verleden was je URL van een pagina bijvoorbeeld: webshop.com/laptops.aspx welke werd geredirect naar het nieuwe domein: webshop.nl/laptops.aspx.

Met het nieuwe CMS wordt de URL webshop.nl/laptops (zonder .aspx) De URL webshop.nl/laptops.aspx wordt voorzien van een redirect naar webshop.nl/laptops.

Indien de oude, oorspronkelijk URL, webshop.com/laptops.aspx wordt opgevraagd dan wordt deze eerst doorgestuurd naar webshop.nl/laptops.aspx welke vervolgens wordt doorgestuurd naar webshop.nl/laptop En zo kan het voorkomen dat ook deze URL op een gegeven moment weer wordt geredirect naar een nieuwe URL waardoor er een lange keten van redirects ontstaat.

redirect-ketenGoogle heeft aangegeven dat ze 3 redirects zal volgen en dat het bij 4 redirects nog maar de vraag is. 5 of meer redirects zal Google ten alle tijden negeren.

Google geeft het advies om bij voorkeur rechtstreek naar de uiteindelijke URL te redirecten. Voor bovenstaand voorbeeld zou de ‘best practise’ zijn om de oude URL webshop.com/laptops.aspx te voorzien van een nieuwe redirect, rechtstreeks naar uiteindelijke URL: webshop.nl/laptop.

Voorkom redirect loops

redirect loopVerder zal je er op moeten letten dat je geen redirect loops creëert. Een redirect loop ontstaat al pagina A wordt geredirect naar pagina B en pagina B wordt geredirect naar pagina A. De pagina’s zullen elkaar dan oneindig lang redirecten. Sommige browsers zullen dit wel herkennen zodat de bezoeker wel een pagina te zien krijgt. Voor de zoekmachines zal het echter onduidelijk zijn wat de nieuwe pagina is waardoor je SEO waarde kan verliezen.

301 redirects maken

Er zijn verschillende manieren waarop je een redirect kunt maken. Deze zullen we hier bespreken.

301 redirects met .htaccess maken

Een veel gebruikte methode is door de rewrite regels op te geven in het .htaccess bestand. Het voordeel van redirects via het .htaccess bestand is dat je op meta niveau je redirects kan regelen en complete directories kunt redirecten.

htaccess in root folderHet .htaccess bestand is een tekst bestand welke in de root folder van je website staat. Als je nog een .htaccess bestand in de root van je website hebt staan dan kan je deze zelf maken (met bijvoorbeeld Notepad) en in je root plaatsen.

Je kan je .htaccess bestand benaderen met een FTP client. Als je WordPress gebruikt dan kan je je .htaccess bestand ook bewerken door middel van een plugin zoals de Yoast SEO plugin.

Om je http:// bezoeker door te sturen naar de http://www. versie van je website (www forceren) gebruik je deze code in je .htaccess:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domein.nl [nc]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domein.nl/$1 [r=301,nc]

Als je je http://www. bezoekers wilt doorsturen naar de http:// versie van je website (non-www forceren) dan kan je deze code in je .htaccess bestand plaatsen:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domein\.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domein.nl/$1 [L,R=301]

Om http:// verkeer te forceren naar https:// gebruik je de volgende code in je .htaccess bestand:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domein.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://domein.nl/$1 [L,R=301]

Als je bij https meerdere rewrite regels wilt gaan toepassen begin dan altijd eerst met de bovenstaande rewrite regel om als eerste https te forceren.

Om bovenstaande rewrite rules te kunnen gebruiken op je eigen website zal je domein.nl moeten vervangen voor de domeinnaam van je website. Voor een tijdelijke redirect vervang je ‘301’ voor ‘302’ of ‘307’.

Bij een nieuwe domeinnaam kan je de volgende code in het .htaccess bestand plaatsen (in de root folder van het de oude domeinnaam):

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !oudedomein.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://nieuwedomein.nl/$1 [L,R=301]

redirect via controlpanelEen andere manier om een redirect te maken bij een nieuwe domeinnaam is door dit als service af te nemen bij je hostingprovider. Op deze manier heb je geen hosting (voor je .htaccess bestand) voor je oude domeinnaam meer nodig. Bij sommige providers is dit gratis, bij anderen moet je een klein bedrag betalen. Bij de meeste hostingproviders kan je dit regelen via je controlpanel.

Tip: als je aanpassingen in je .htaccess bestand gaat maken sla dan eerst je oude .htaccess bestand op. Door verkeerde wijzigingen in je .htaccess bestand kan je website onbereikbaar worden. Als je een WordPress website hebt dan zal deze website ook onder /wp-admin niet meer bereikbaar zijn waardoor je ook als admin niets meer kan. Door het oude .htaccess bestand met een FTP client weer up te loaden maak je de website weer bereikbaar.

Notabene: Wij hebben goede ervaringen met bovenstaande rewrite regels en het zijn dan ook rewrite regels welke gezien worden als ‘best practise’ voor redirects via het .htaccess bestand maken. Er zijn echter tig redenen waarom een redirect verkeerd kan gaan, toepassing van bovenstaande regels zijn daarom op eigen risico.

Een HTML redirect maken

Met HTML kan je een meta-tag refresh redirection maken. Omdat deze methode in het verleden vaak misbruikt werd voor spamdoeleinden kan je deze methode beter niet toepassen. Zoekmachines zoals Google kunnen een meta-tag refresh redirection markeren als spam waardoor het schadelijk is voor je ranking en je het risico op een penalty loopt. Deze methode kan je dus beter niet gebruiken als de ranking van je website je lief is en zullen we daarom hier verder niet bespreken.

Een Javascript redirect maken

Voor een Javascript redirect geld hetzelfde als een HTML redirect, ook dit kan gemarkeerd worden als spam en zullen we daarom hier niet verder bespreken.

Een ISS redirect maken

In de internet services manager klik je met je rechtermuis knop op de folder welke je wilt redirecten. Kies vervolgens ‘a redirection to a URL’. Geef de nieuwe bestemmings URL in. Vink “The exact url entered above” en “A permanent redirection for this resource” aan en klik vervolgens op Apply.

Een PHP redirect maken

phpIn sommige gevallen kan het wenselijk zijn met het PHP redirect regels te maken. Het voordeel van PHP is dat PHP programmeertaal is waardoor je vrijheid hebt om dynamisch regels en uitzonderingen daarop te maken. Het nadeel van een PHP redirect is dat het zorgt voor een vertraging omdat bij ieder verzoek de database geraadpleegd moet worden.

Voor de SEO waarde van je URL’s maakt het niet uit of je de redirects regelt via het .htaccess bestand of via PHP. Je zal de voordelen en nadelen van PHP moeten afwegen tegenover die van redirects met het .htaccess bestand. Als je nieuwe URL’s recht toe recht aan zijn dan kan je over het algemeen het beste de redirects met .htaccess toepassen.

Om met PHP het verkeer permanent naar een nieuw domein door te sturen kan je de volgende code gebruiken:

<?php header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: http://www.nieuwdomein.nl"); ?>

301 redirect in WordPress

Voor WordPress zijn een aantal plugins beschikbaar waarmee je redirects kunt maken. Dit geeft een stukje gebruikersgemak. Je hoeft dan niet voor iedere redirect zelf je .htaccess bestand te gaan aanpassen.

Redirection

redirectionEen veel gebruikte WordPress plugin voor het maken van redirects is Redirection. Redirection heeft een handige feature: het houdt voor je bij of er pagina’s op je domein opgevraagd worden welke 404 melding geven. Dit kan een teken zijn dat er (externe) links naar niet (meer) bestaande URL’s verwijzen. Door de URL’s welke een 404 melding geven te redirecten behoud je de SEO waarde van deze (externe) links.

Om Redirection te gebruiken geef je voor iedere URL simpelweg de oude en bijbehorende nieuwe URL in.

Je kan ook niet (meer) bestaande URL’s redirecten en je kan zelfs er redirects mee instellen op basis van de login status van de website bezoeker. Zo kan je voorkomen dat je als admin geredirect wordt (als dat wenselijk is).

Een handige feature van Redirection is dat je er voor kan zorgen dat er automatisch een redirect wordt aangemaakt op het moment dat de permalink van een URL wordt gewijzigd. Hiermee ondervang dat een URL niet meer werkt als deze veranderd wordt en wordt vergeten een redirect te maken.

Yoast premium

Yoast-PremiumEen andere plugin waarmee je redirects kunt beheren is de betaalde premium versie van de Yoast SEO plugin. Het handige van de Yoast plugin is dat je deze kunt integreren met Google Search Console (Webmaster Tools). Door deze integratie krijg je in WordPress te zien welke dode pagina’s in Search Console zijn gevonden zodat je hier direct actie op kunt ondernemen.

Met de Yoast plugin kan je tevens REGEX redirects maken. REGEX staat voor Regular Expressions redirects. Hiermee kan je een hele groep URL’s redirecten welke een bepaald woord of uitdrukking bevatten naar een nieuwe URL, in slechts 1 handeling.

SEO Redirection

SEO-RedirectionDe SEO Redirection plugin voor WordPress heeft een eenvoudige interface is gebruikersvriendelijk. Je kunt er in één keer hele folders mee redirecten. Je kunt instellen of je redirect de statuscode 301, 302 of 307 moet krijgen. Deze plugin houdt ook de 404 meldingen op je website bij. Deze plugin heeft geen toegang tot je .htaccess bestand nodig, alle redirects worden in WordPress zelf gemaakt.

301 redirect checker

Om te controleren of je redirect werkt kan je in de browserbalk de oude URL ingeven en bekijken of je uitkomt om de nieuwe URL. Hiermee kan je niet de statuscode controleren. Om te testen of de juiste statuscode wordt gegeven kan je gebruik maken van een online Redirect checker.

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *